Sandviks Kvarn Historia

Sandviks kvarn är en av världens största väderkvarnar, och utan jämförelse Nordens största.

Den är av holländsk typ, vilket innebär att endast toppen, där vingarna sitter fast, är vridbar. Detta till skillnad från de traditionella öländska stubbkvarnarna, där man helt enkelt vrider hela kvarnen så att vingarna står mot vinden.

C:a 400 stubbkvarnar och ett 20-tal holländare finns idag bevarade på Öland. Sandviks Kvarn är mycket välbevarad. Stubbkvarnarna användes som regel till husbehov, medan kvarnen i Sandvik var en tullkvarn, dvs man fick betala för malning, antingen med pengar eller säd.

Sandviks kvarn byggdes ursprungligen 1856 i utkanten av Vimmerby. Efter några år blåste vingarna ned och kvarnen användes till annat. Den såldes 1885 och den nye ägaren lät montera ned hela träkonstruktionen. Delarna märktes och transporterades till Sandvik där kvarnen återuppfördes på en två våningar hög fot av öländsk kalksten. Den anlitade byggmästaren hade hjälp av sin son, som köpte kvarnen 1909 och drev den ända in på 1950-talet.
Han sålde den till hembygdsföreningen 1955.

En enklare kaffeservering inrättades strax efter försäljningen.
Kök mm. moderniserades 1964 och kvarnens bottenvåning blev då restaurang istället, som fram tills 2005 drevs av Alvar Norén och hans hustru.
Under Noréns tid, utvecklades Sandviks Kvarn till ett ställe för hela familjen, med minigolfbana, pizzeria, grill och cafeteria. Alvar lät även anlägga ett flygfält vid namn "Mellanlanda" vilket han själv använde flitigt då han var mycket flygintresserad.

Kvarnens bottenyta är c:a 140 kvm förutom kök. Den består av åtta våningar och är c:a 26 m hög. Avståndet mellan vingspetsarna är 24 m.

BOTTENVÅNINGEN hade en bred körbana med portar i väster och öster där hästskjutsar körde in med sina lass. Säckarna hissades upp genom falluckor till femte våningen direkt från vagnarna. Till en början var mjölnarens bostad i bottenvå?ningens södra del, men här blev det senare verkstad. En råoljemotor köptes 1926 och maskinrum byggdes till. Detta blev kök år 1964 och utökades 1978.
Här finns idag ett modernt restaurangkök.

ANDRA VÅNINGEN innehöll siktar, och mjölbingar för det färdiga mjölet. Senare installerades tre par kvarnstenar för motordriften. Här skedde utlastning av det färdiga mjölet, som låg i säckar.

TREDJE VÅNINGEN har siktar för vete, samsikt och råg. Säden maldes på femte våningen, siktades på fjärde och tredje våningen för att slutligen hamna på andra våningen för leverans.

FJÄRDE VÅNINGEN har förutom siktar, även lager för alla fem kvarnstensparen på femte våningen. Dessa reglerades med ett hävstångssystem så att avståndet mellan de tunga kvarnstenarna ( c:a 3 ton/par) kunde ställas in med en noggrannhet av någon hundradels mm. Från den stora terassen kan man, med hjälp av en tunn kätting, vrida hela kupolen så att vingarna står mot vinden. Likaså kunde man härifrån påverka bromsen på åttonde våningen, genom att dra i ett rep som hängde ned. Vingarna hade ursprungligen segel, som senare ersattes av vridbara träspjäll. Dessa kopplades mekaniskt ihop och via länksystem och linor kunde man ändra spjällens lutning från terassen, allt efter behov, medan vingarna snurrade.

FEMTE VÅNINGEN innehåller fem par kvarnstenar, tre par av huggen kalksten, ett par gjutna och ett par av lavasten. Här maldes säden.

SJÄTTE VÅNINGEN användes till hissar och för in- och urkoppling av aktuella kvarnstenar.

SJUNDE VÅNINGEN avslutas med en kuggkrans och hjul på vilka kupolen vilar. Här syns också det tre meter stora kronhjulet. Kraften överförs till den vertikala axeln via kronhjulet. Detta är omgivet av ett antal bromsbackar av trä, som genom ett hävstångssystem kan fås att klämma åt kronhjulet och på så sätt bromsa det.

ÅTTONDE VÅNINGEN, kupolen, är helt vridbar. Här är gängåsen lagrad. Kronhjulet med bromsen, som kallas pers, syns också.

När Du tittar på kvarnen, lägg då speciellt märke till att kugghjul, paternosterverk och matningsskruvar är snidade i trä.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.